ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวม (Chiller System)

ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวม (Chiller System)

ชิลเลอร์ (Chiller) คือ เครื่องทําความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการผลิตนํ้าเย็นหรือปรับอุณหภูมินํ้าเย็น และส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ในห้องต่างๆของอาคารแต่ละอาคาร

 

หลักการทํางานของชิลเลอร์ (Chiller)

คือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) จะดูดและอัดสารทำความเย็นในสถานะแก๊สที่มีแรงดันสูงส่งไปยังคอนเดนเซอร์ (Condenser) เพื่อระบายความร้อนให้แก่สารทำความเย็น จนมีสถานะเป็นของเหลวที่แรงดันสูง มาลดแรงดันผ่านอุปกรณ์ลดแรงดัน Expansion valve เพื่อฉีดเข้าอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) สารทำความเย็นจะเดือดในอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) ดูดรับปริมาณความร้อนจากน้ำทำให้เป็นน้ำเย็น และปั๊มเอาน้ำเย็นนี้หมุนเวียนไปใช้ทำความเย็นให้กับบริเวณหรือเนื้อที่ที่ต้องการทำความเย็นอีกทีหนึ่ง

 

เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller System) แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  1. ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller)

Schematic diagram of a water cooled chilled water system

  1. ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller)

Schematic diagram of an air cooled chilled water system

 

อุปกรณ์หลักภายในเครื่องชิลเลอร์ (Chiller)

1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor)  ทำหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊ส โดยดูดแก๊สที่มีอุณหภูมิต่ำและความดันต่ำจากอีแวปพอเรเตอร์ (evaporator) และอัดให้มีความดันสูงและอุณหภูมิสูง จนถึงจุดที่แก๊สพร้อมจะควบแน่นเป็นของเหลวเมื่อมีการถ่ายเทความร้อนจากสารทำความเย็น

2. คอนเดนเซอร์ หรือคอยล์ร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ให้สารทำความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สกันตัวเป็นของเหลวด้วยการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นนั้น คอนเดนเซอร์ มีทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) และระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Condenser)

3. เอกซ์แพนชั่นวาล์ว (Expansion valve)  ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำยาเหลวที่ผ่านเข้าไปยังอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) ลดความดันของน้ำยาให้มีความดันต่ำลง จนสามารถระเหยเปลี่ยนสถานะเป็นไอได้ที่อุณหภูมิต่ำๆ ในอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator)

4. อีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) ทำหน้าที่ดูดรับปริมาณความร้อนจากน้ำ ขณะที่สารทำความผ่านเอ็กแพนชั่นวาล์วเข้ามายัง Evaporator สารทำความเย็นจะระเหยเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สจะดูรับปริมาณความร้อนผ่านผิวท่อ ทำให้น้ำใน Evaporator เย็นลง มีทั้งแบบ Shell and tube Evaporator และ Plate Heat Exchanger

 

ทางอีโคเอ็นรับติดตั้งระบบชิลเลอร์ (Chiller) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้า และเมื่อมีระบบการจัดการความเย็นที่ดี จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านเครื่องปรับอากาศได้ดีอีกด้วย

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน

The Economical Energy and Engineering

 

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656

Phone : (084) 512-6556

Fax : (02) 592-2875

Line : @ecoen

Email : [email protected]

Instagram : ecoen_thailand