บริษัท อีโคเอ็น จำกัด

บริษัท อีโคเอ็น จำกัด เป็นบริษัทที่ขยายธุรกิจออกมาจาก Kindai Group ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เดิมเป็นโรงงานผู้ประกอบชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ดำเนินธุรกิจอยู่ ในรูปของแบบครอบครัวขนาดเล็ก โดยในขณะนั้น การแข่งขันในวงการของเครื่องปรับอากาศ ยังไม่สูงอย่างเช่นในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้วางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อขยายกลุ่มตลาดให้ ใหญ่ขึ้น จนได้เปิดเป็น "บริษัท อีโคเอ็น จำกัด" โดยคำว่า Ecoen นั้นมาจากคำว่า Economical Energy มาผสมกับคำว่า Engineering นั่นหมายความว่า เราจะพัฒนาสินค้าควบคู่กับการให้บริการที่ สอดคล้องกับการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วย

ปัจจุบัน ทางบริษัท อีโคเอ็น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศ ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning), waterline , yushi ,เครื่องทำลมเย็น ,ระบบทำความเย็น หรือ ระบบอีแวป (Evaporative System) และระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ซึ่ง รวมไปถึงระบบไฟ (Electric System) พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรที่มีทั้งความรู้ความชำนาญ เฉพาะทาง เพื่อตอบสนองและให้บริการกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นอกจากบริษัท อีโคเอ็น จำกัด ได้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทการระบาย อากาศแล้ว ยังมีสินค้าประเภทอื่น อย่างเช่น LED, Solar Cell, Power Factor Correction เป็นต้น เพื่อรองรับลูกค้าเป้าหมายจากทุกภาคส่วน และเป็นการตอบสนองนโยบายจากทาง ภาครัฐในการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และหาพลังงานทดแทนมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้กับกลุ่มลูกค้า ตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้แนวคิด "The Economical Energy and Engineering"