Ventilation & เครื่องทำลมเย็น


โบลเวอร์ดูดฝุ่น (2HP) (Dust Collectors)


โบลเวอร์ดูดฝุ่น 2HP

Dust Collectors 2HP

 

technical

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า


Product Related

เครื่องทำลมเย็น (อีแวป) - เป่าข้าง (Evaporative Air Cooler - Side Discharge)

Evaporative Air Cooler หรือ เครื่องทำลมเย็น ด้วยการระเหยของน้ำ (อีแวป) แบบเป่าข้าง รุ่น EVP-18C

พัดลมไอเย็น (Portable Evaporative Air Cooler)

พัดลมไอเย็น ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Portable Evaporative Air Cooler)

เครื่องทำลมเย็น (อีแวป) - เป่าล่าง (Evaporative Air Cooler - Down Discharge)

Evaporative Air Cooler หรือ เครื่องทำลมเย็น ด้วยการระเหยของน้ำ (อีแวป) แบบเป่าล่าง รุ่น EVP-18A

เครื่องทำลมเย็น (อีแวป) - เป่าบน (Evaporative Air Cooler - Up Discharge)

เครื่องทำลมเย็น หรือ อีแวป แบบเป่าบน Evaporative Air Cooler - Top Discharge Series