Ventilation & เครื่องทำลมเย็น


เครื่องทำลมเย็น รุ่น Swamp Cooler


เครื่องทำลมเย็น หรือ อีแวป รุ่น Swamp Cooler
Evaporative Air Cooler - Swamp Cooler Series

Evaporative Cooling Systems หรือระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของของน้ำ เป็นการลดอุณหภูมิของอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยใช้น้ำในการดูดซับความร้อนของอากาศ เพื่อให้อากาศอุณหภูมิที่ลดลง เหมือนกับการที่เรายืนบริเวณน้ำตกแล้วมีความรู้สึกเย็นสบาย ก็เนื่องจากลมได้พัดผ่านละอองน้ำ แล้วทำให้ลมมีอุณหภูมิที่ลดลง

 

              Evaporative Air Cooler หรือเครื่องทำลมเย็นด้วยการระเหยของน้ำนั้น ได้ใช้หลักการข้างต้นมาประยุกต์ใช้ โดยใช้พัดลมดูดอากาศผ่านแผง Cellpad เพื่อเป็นตัวกลางในการดูดความร้อนของลมก่อนจ่ายลม โดยผ่านทางท่อส่งลม (Duct) และจ่ายออกผ่านหัวจ่ายลม (Diffuser) ตามบริเวณที่ต้องการ โดยในปกตินั้นสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 4 – 10 องศาเซลเซียส ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก อีกทั้งมีความรู้สึกที่เย็นลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีลมพัดผ่านร่างกายเหมือนกับการที่เปิดพัดลมแล้วรู้สึกเย็น ทั้งที่อุณหภูมิไม่ได้ลดลง ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Wind Chill Effect หรือ ผลกระทบของลมเย็นซึ่งถ้าพื้นที่เป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ปิด อาจต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อป้องกันความชื้นสะสมในพื้นที่
 

 
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่องทำลมเย็นหรืออีแวป (Evaporative Unit)
1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานให้เย็นขึ้น
2. ลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
3. เพื่อเติมอากาศบริสุทธ์ (Fresh Air) เข้าสู่พื้นที่ใช้งาน เนื่องจากลมที่ได้เป็นอากาศสดชื่น ช่วยระบายกลิ่นอับ และทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี
4. เพื่อสร้าง Positive Pressure ภายในพื้นที่ใช้งาน ป้องกันฝุ่นละอองและแมลง
5. ประหยัดต้นทุนพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปรับอากาศถึง 80%
6. สามารถนำไปใช้ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ สำหรับห้องเครื่องจักร เช่น แอร์คอมเพสเซอร์
7. เป็นการทำความเย็นโดยวิธีทางธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยสาร CFC
8. สามารถบำรุงรักษาง่าย ราคาถูก ตัวเครื่องมีอุปกรณ์การทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
9. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดี นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 


คุณสมบัติของเครื่องทำลมเย็น (อีแวป) ECOEN
รุ่น Swamp Cooler

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า


Product Related

โบลเวอร์ดูดฝุ่น (3HP) (Dust Collectors)

โบลเวอร์ดูดฝุ่น (Dust Collectors) รุ่น DC-102A และ DC-102B มอเตอร์ : 3HP

เครื่องทำลมเย็น (อีแวป) - เป่าล่าง (Evaporative Air Cooler - Down Discharge)

Evaporative Air Cooler หรือ เครื่องทำลมเย็น ด้วยการระเหยของน้ำ (อีแวป) แบบเป่าล่าง รุ่น EVP-18A

พัดลมไอเย็น (Portable Evaporative Air Cooler)

พัดลมไอเย็น ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Portable Evaporative Air Cooler)