Ventilation & เครื่องทำลมเย็น


เครื่องทำลมเย็น (อีแวป) - เป่าข้าง (Evaporative Air Cooler - Side Discharge)


เครื่องทำลมเย็น หรือ อีแวป แบบเป่าล่าง
Evaporative Air Cooler - Side Discharge Series

 

 Evaporative Cooling Systems หรือระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของของน้ำ เป็นการลดอุณหภูมิของอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยใช้น้ำในการดูดซับความร้อนของอากาศ เพื่อให้อากาศอุณหภูมิที่ลดลง เหมือนกับการที่เรายืนบริเวณน้ำตกแล้วมีความรู้สึกเย็นสบาย ก็เนื่องจากลมได้พัดผ่านละอองน้ำ แล้วทำให้ลมมีอุณหภูมิที่ลดลง

 

              Evaporative Air Cooler หรือเครื่องทำลมเย็นด้วยการระเหยของน้ำนั้น ได้ใช้หลักการข้างต้นมาประยุกต์ใช้ โดยใช้พัดลมดูดอากาศผ่านแผง Cellpad เพื่อเป็นตัวกลางในการดูดความร้อนของลมก่อนจ่ายลม โดยผ่านทางท่อส่งลม (Duct) และจ่ายออกผ่านหัวจ่ายลม (Diffuser) ตามบริเวณที่ต้องการ โดยในปกตินั้นสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 4 – 10 องศาเซลเซียส ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก อีกทั้งมีความรู้สึกที่เย็นลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีลมพัดผ่านร่างกายเหมือนกับการที่เปิดพัดลมแล้วรู้สึกเย็น ทั้งที่อุณหภูมิไม่ได้ลดลง ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Wind Chill Effect หรือ ผลกระทบของลมเย็นซึ่งถ้าพื้นที่เป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ปิด อาจต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อป้องกันความชื้นสะสมในพื้นที่
 

 
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่องทำลมเย็นหรืออีแวป (Evaporative Unit)
1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานให้เย็นขึ้น
2. ลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
3. เพื่อเติมอากาศบริสุทธ์ (Fresh Air) เข้าสู่พื้นที่ใช้งาน เนื่องจากลมที่ได้เป็นอากาศสดชื่น ช่วยระบายกลิ่นอับ และทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี
4. เพื่อสร้าง Positive Pressure ภายในพื้นที่ใช้งาน ป้องกันฝุ่นละอองและแมลง
5. ประหยัดต้นทุนพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปรับอากาศถึง 80%
6. สามารถนำไปใช้ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ สำหรับห้องเครื่องจักร เช่น แอร์คอมเพสเซอร์
7. เป็นการทำความเย็นโดยวิธีทางธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยสาร CFC
8. สามารถบำรุงรักษาง่าย ราคาถูก ตัวเครื่องมีอุปกรณ์การทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
9. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดี นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติของเครื่องทำลมเย็น (อีแวป) ECOEN แบบเป่าข้าง

รุ่น FAB18-ER, FAB23-ER

 

 

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า


Product Related

โบลเวอร์ดูดฝุ่น (3HP) (Dust Collectors)

โบลเวอร์ดูดฝุ่น (Dust Collectors) รุ่น DC-102A และ DC-102B มอเตอร์ : 3HP

โบลเวอร์ดูดฝุ่น (2HP) (Dust Collectors)

โบลเวอร์ดูดฝุ่น (Dust Collectors) รุ่น DC-101, DC-101A และ DC-101-B มอเตอร์ : 2HP

พัดลมไอเย็น (Portable Evaporative Air Cooler)

พัดลมไอเย็น ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Portable Evaporative Air Cooler)