แชะ! แท็ก! แชร์! Happy My Work

แชะแท็ก! แชร์! Happy My Work

 

>กติการ่วมสนุก  Happy My Work

1. เพียงถ่ายรูปคู่กับป้ายบริษัทที่คุณทำงานอยุ่

2.  โพสต์ลง Facebook ของตัวเอง ติด #พัดลมไอเย็นอีโคเอ็น

3.   กด ไลค์ แอนด์ แชร์ เพจ Ecoenthailand https://www.facebook.com/ecoenthailand/

4. ส่งหลักฐานการโพสต์รูป และการกด ไลค์ แอนด์ แชร์ เพจ Ecoenthailand มาที่ Line ID : @ecoen

 

>รางวัลทั้งหมดคือ

      1. พัดลมไอเย็น รุ่น AIRBAS MAB07-EQ จุน้ำได้ 120 ลิตร มูลค่า 22,000 บาท รางวัล

      2. Gift Voucher ส่วนลดสำหรับซื้อพัดลมไอเย็นรุ่ น AIRBAS MAB07-EQ จุน้ำได้ 120 ลิตร มูลค่า 5,000 บาท รางวัล

 

>ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม

เริ่มส่งรูปคู่กับป้ายบริษัทได้ ได้ตั้งแต่วันบัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

>ประกาศผู้ที่ได้รับ

จับรายชื่อผู้โชคดี และประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 ทาง Facebook Live  เวลา 11.00 - 12.00 น.  https://www.facebook.com/ecoenthailand/

>เงื่อนไขการรับของรางวัล

1 บริษัท อีโคเอ็น จํากัด จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 2 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลําดับถัดไป

2 ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ณ วันที่รับรางวัล

4 ผู้ได้รางวัลจะต้องส่งเอกสารมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลเพื่อรับรางวัลในวันเวลาที่กําหนดตามแจ้ง คือ สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
*ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา-มารดา นำสูจิบัตรมาแสดงแทน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดาด้วย

5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุกหากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกได้เช่นกัน

8. พนักงานและครอบครัว บริษัท อีโคเอ็น จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

9. เนื้อหา รูปภาพ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถดัดแปลง แก้ไข เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า

10. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2656, 084-514-6556

 

 

ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน

The Economical Energy And Engineering

 

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656

Phone : (084) 512-6556

Fax : (02) 592-2875

Line : @ecoen

Email : [email protected]

Instagram : ecoen_thailand